İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi 715 1010

İNEGÖL BELEDİYESİ e-BELEDİYE İŞLEMLERİ

KAPAT
  • 25.10.2021

ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

 D U Y U R U

       

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 149 ada 7  parselde yer alan  48.119,64 m2 ’lik alanın, 3.250 m2 lik kısmında Metal Home Metal San. Tic. Ltd. Şti. tarafından  gerçekleştirilmesi planlanan  mobilya ve oturma gruplarına ait metal aksesuarların üretimi amacı ile “Metal Kaplama Tesisi” projesi için,  proje sahibi tarafından, 25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, EVA Çevre Dan. Hiz. Ltd. Şti.’ne hazırlatılan Proje Tanıtım Dosyası, e-çed başvurusu ile Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)  gönderilmiştir.

ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince, “Metal Kaplama Tesisi(Toplam Havuz Hacmi 138,93 m3) projesine, Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 04.10.2021 tarih ve E-2021402 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                               BURSA VALİLİĞİ