İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi 715 1010

İNEGÖL BELEDİYESİ e-BELEDİYE İŞLEMLERİ

KAPAT
  • 12.10.2021

ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

- D U Y U R U -

 

İlimiz İnegöl İlçesi, İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, tapunun 101 ada, 13.770 m2 lik alan üzerinde Mendez Enerji Üretim ve Ticaret A. Ş. tarafından planlanan “140 MW (70+70) Kurulu Gücünde Biyokütleden Isıl Enerji (Kızgın Yağ, Gaz, Buhar ve Sıcak Su) Üretim Tesisiprojesi için, 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) e-ÇED başvurusu gönderilen Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince, 140 MW (70+70) Kurulu Gücünde Biyokütleden Isıl Enerji (Kızgın Yağ, Gaz, Buhar ve Sıcak Su) Üretim Tesisiprojesine, Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                      BURSA VALİLİĞİ