İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi 715 1010

İNEGÖL BELEDİYESİ e-BELEDİYE İŞLEMLERİ

KAPAT
  • 11.10.2021

ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

- D U Y U R U -

 

 

          Bursa İli, İnegöl İlçesi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Süleymaniye OSB Mahallesi, 3. Cadde No:10/1 (97 Pafta, 558 Ada, 255 No.lu Parsel) adresinde,  ACN İplik Kumaş Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Elyaf Boyama, İplik Terbiye - Boyama - Baskı, İplik Üretim Tesisi Kapasite Artışı” projesi için hazırlanan ve Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminden Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) sunulan ÇED Raporu; İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından, değerlendirilmiş olup, söz konusu proje hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince,  Bakanlığımızca (Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” verilmiştir.

          25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14. maddesinde; proje için verilen "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı Bakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile halka duyurulur.” hükmü yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.      

    

                                                       

                                                          BURSA VALİLİĞİ