İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi 715 1010

İNEGÖL BELEDİYESİ e-BELEDİYE İŞLEMLERİ

KAPAT
  • 10.09.2021

ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

-DUYURU-

 İlimiz İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, Körkuyu Mevkii’nde, 101 ada, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 677 no.lu parseller üzerindeki 38.490,14 m2 (3,85 ha) alanda, Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan “İnegöl Entegre Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi (Mekanik Ayırma Tesisi, Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi ve Biyometanizasyon Tesisi)” projesi için hazırlanan ve Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminden Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) sunulan ÇED Raporu; İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından, değerlendirilmiş olup, söz konusu proje hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince,  Bakanlığımızca (Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” verilmiştir.

          25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14. maddesinde; proje için verilen "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı Bakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile halka duyurulur.” hükmü yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.                                 

                                       

                                          BURSA VALİLİĞİ